Müzik insan hayatının en önemli parçalarından birisidir. İnsan bedenin ihtiyaç duyduğu yemek, su ve oksijen gibi, ruhunun da ihtiyacı müziktir. Tarihi insanoğlunun var oluşu ile birlikte başlayan müzik hakkında pek çok tanım yapmak mümkündür. Genel olarak kabul görmüş müzik tanımı; her hangi bir sesin anlam ve biçim yüklenmiş titreşimler olmasıdır.

 

Kısacası herhangi bir sesin, müzik olarak kabul görmesi için; bu sesin insan ruhunda çeşitli etkileşimler yaratması, biçim ve anlam kazanması gerekmektedir. Yine de her birey ve toplum için, içinde bulunduğu coğrafi, siyasi, ekonomik, kültürel, yaşam tarzı gibi faktörler ve beğenilerine göre, birbirinden farklı müzik tanımları yapmak mümkündür. Oldukça geçmiş dönemlerde yaşayan kadim kabilelerin yapmış olduğu tören ezgileri ile günümüzde ki bir Hiphop sanatçısının müzik açısından yapacağı tanım buna güzel bir örnek değil midir sizce de?

 

İşin aslında müzik var olduğu günden bu yana varlığı bilinmeyen bir formdur. İnsanoğlu için müziğin bir kültür ve sanat olarak tanınması, müziğin keşfinden asırlar sonra 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu tarihe kadar pek çok farklı yerde, sadece zengin ve otorite sahibi insanlara hitap eden müzik, 20. yüzyılda çağdaş batı müziği ile birlikte yeni bir forma kavuşmuş ve sokaklara inmiştir. Bu yeni form sonrasında müzik pek çok farklı akıma uğramış ve günümüzde müzik türleri olarak kabul ettiğimiz çeşitli sanatsal olgular oluşmuştur. Sadece bir müzik kültürünün ya da birkaç enstrüman ile meydana gelen müziklerden, farklı siyasi, etnik ve politik kesimlere hitap eden, tarzları, yapıları ve enstrümanları farklı müzik türleri bu dönemde meydana gelmeye ve yayılmaya başlamıştır.

 

Müzik en yalın hali ile incelendiğinde dört farklı tanım bizleri karşılamaktadır. Bunlar: diklik, yoğunluk, süre ve tınıdır. Diklik olarak isimlendirilen temel öge, müzikte yer alan bir enstrümanın, vokalistin veya en küçük bir sesin dahi ne kadar ince ve ne kadar kalın olduğunu tanımlar. Buna benzer şekilde yoğunluk, müzikte var olan bir sesin gürlüğünü ya da cılızlığını; süre, bir ses biriminin ne kadar süre boyunca devam ettiğini, tını ise sesin rengini tanımlamakta kullanılır. Bu dört temel unsur içerisinde anlaşılması en zor ve mantığı en karmaşık olan terim ‘tını’ olmaktadır. Tını, herhangi bir sesin harmonik yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterir ve fark edilmesi oldukça zordur.

 

Müzik tanımları ve tarihine olan ufak yolculuğumuz sonrasında karşımıza çıkan bir diğer etken müzik türleridir. Bilimsel açıklamalarda müzik türleri, farklı şekillerde meydana gelen, ifade ediliş biçimine ve müzik tekniğine göre değişen müzik çeşitliliği olarak tanımlanmaktadır. Oysa müzik türlerinin tanımı hakkında yüzlerce farklı yorum ve tezde bulunmak mümkündür. Dünya genelinde kabul görmüş 13 farklı müzik türü bulunmaktadır. Bunlar:

 

* Blues

* Country

* Caz

* Hafif Dinletiler

* Elektronik

* Karayip Tarzı

* Hip Hop

* Halk Müziği

* R&B

* Klasik Müzik

* Pop

* Latin

* Rock

 

olmaktadır. Bu 13 farklı müzik türü aynı şekilde kendi içinde harmanlanmış ve daha fazla türü oluşturmuştur. Örneğin Rock türüne uygun olarak yapılmış müzikler incelendiğinde, ‘Pop and Rock’, ‘Black Metal’, ‘Punk’, ‘Heavy Metal’ gibi farklı türlere ayrıldığını hissetmek mümkündür. Yine aynı şekilde Hip Hop tarzında şarkılar incelendiğinde, bunlarında ‘T-rap’, ‘Dril’ gibi farklı türlere, bu türlerinde ‘Gangsta Rap’, ‘Rap’ gibi farklı kültürlere ayrıldığını görmek mümkündür. Bir soy ağacı tablosuna benzeyen müzik türleri, yüzlerce farklı tarz ve kültürde kendi yapısını oluşturarak bizim müzik olarak seslendirdiğimiz genel terimi oluşturmaktadır. Bu da müzik kültürünün aslında ne denli geniş ve kapsamlı olduğunu gözler önüne sermektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorum atın!
Lütfen adınızı giriniz